Свързване на лампа-схема

свързване на лампа-схема
Изборът на резистор с по-голямо съпротивление води до по-голям пад на напрежение върху него и понижаване на захранващото напрежение. Нека ако някой го прави, снима по-подробно процеса и да оформим една хубава инструкция. Анодният ток започва наново да расте (от точка С до D), защото все по-голяма част от вторичните електрони попадат на анода. На фиг. 14 б е представена графично анодно-решетъчната характеристика на тетрода. Михаил К. Чаушев, Електротехника, Държавно издателство «Техника», София, 1983. При евентуален неуспех не бива да се отчайваме, а да търсим начин да успеем. Препоръчвам Ви да го подмените със същия по стойност, но с 1000V работно напрежение, а не 630V. Лампата мига.


Например димер за 400 VА може да управлява лампи с мощност до 300 W. Нормалната работа на някои димери изисква към тях да е включена лампа, чиято минимална мощност (обикновено 30-60 W) също представлява параметър. Те изискват незабавна смяна на изгоряла лампа. Ако кондензаторите са с по-голям капацитет утечките им се увеличават и се образуват делители на напрежение с резисторите R1 и R6. Монтажът трябва да се извърши с възможно най-къси проводници. При последователно свързване токът протичащ през крушките е еднакъв, а падът на напрежение върху всяка от тях е 1.5 V. Ако са свързани паралелно токът се събира от всяка, за да се определи общия ток в неразклонената част от веригата консумиран от батерията. Допълнителна екстра е стълбицата от светодиоди на лицевата плоча, показваща установената сила на светене.

При работе схемы согласования симистор открыт. и светильники горят. Цената на тези лампи не е ниска, но както казват техните продавачи, по-високата цена се оправдава от доброто им качество, от икономичността им и най-вече от голямата им дълготрайност. Такива катоди имат радиолампите, предна­значени за леките преносими (портативни) радиоприемници, които обикновено се за­хранват с ток от батерии. Дори да Ви е безвъзвратно повреден балона на енергоспестяващата лампа не я изхвърляйте! Многополюсните димери позволяват регулиране на една лампа от различни места, достигащи до 10, могат да се използват и като девиаторни ключове. Все повече са димерите с електронна защита, която в зависимост от модела действа по два начина.

Похожие записи: