Схема робочого місця працівника який працює з пеом

Нульовий захисний провід прокладається від стійки групового розподільчого щита, розподільчого пункту до розеток живлення. Не допускається підключення на щиті до одного контактного затискача нульового робочого та нульового захисного провідників. Так, некомунікабельний бухгалтер може бути прекрасним спеціалістом у відділі обліку основних засобів і нематеріальних активів, проте в розрахунковому відділі у нього можуть виникати труднощі у взаємовідносинах з персоналом або контрагентами. Норма обслуговування сходів за коефіцієнта заставленості до 0,20 становить 730 м.кв.

Шаг регулювання елементів стільця має становити: для лінійних розмірів – 15-20мм, для кутових – 2-5 градусів. Автоматизоване робоче місце бухгалтера дозволяє використовувати ЕОМ і виконувати обробку інформаційних даних в автоматизованому режимі. Простір, обмежений уявною дугою, окресленою кінчиками пальців повністю витягнутої руки при її обертанні у плечовому суглобі, називається зоною максимальної досяжності в горизонтальній та вертикальній площинах відповідно.
Посадових осіб роботодавця, винних у порушенні законодавства про працю, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Відповідно до такої можливості конструюються напівкруглі пульти ЕОМ, диспетчерські пульти.Робоче місце може знаходитися й у загальному приміщенні. Якщо користування ПК є основним видом діяльності, то ПК і його перефірійні пристрої (принтер, сканер тощо) розміщується на основному робочому столі, як правило, з лівого боку. Підтвердження цього права можливе при віднесенні робочого місця працівника до категорії із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць. Продуктивність праці прямо пропорційно залежить від організації робочих місць.Організація праці на підприємстві, робочих місцях — процес багатосторонній складний, спрямований на оптимальне використання персоналу та засобів виробництва. Ольга Чи може голова профспілкового комітету первинної профспілки суміщати також й обвязки скарбничого(бухгалтера). Віхто із членів профспілки не хоче цим займатися, а найняти зі сторони — дуже дорого (може й не вірно). Заздалегідь вдячна.

Похожие записи: