Ел схема на обикновен ключ


Многополюсните димери позволяват регулиране на една лампа от различни места, достигащи до 10, могат да се използват и като девиаторни ключове. Ако не е възможно да използвате вкопанабрава, може да монтирате брава за външен монтаж, която се монтира върху повърхността на вратата. Както и другите опитни фирми , ние се стремим да изградим по-особени взаимоотношения с клиентите, основаващи се на доверие, стремеж към съвършенство и търсене на изгодни алтернативи.


Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата. Първият електронен димер, чийто принцип продължава да се използва понастоящем и се смята за класически, е създаден през 1961 г. и използва полупроводникови прибори. Регулирането му за всеки конкретен случай означава не само пестене на електроенергия и съответно ограничаване натоварването на околната среда при производството й, но и удължаване на живота на някои осветителни тела. Завъртете ключа така, че заключващият език да се подаде от бравата, като придържате вратата към касата.

След това при отворена врата може да продължите тези линии от вътрешната страна на касата. Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 104-105. ISBN -10:954-03-0536-5. Оттук е наименованието фазово регулиране на силата на светлината. Пример за такъв случай е, когато вратата е по-тънка от 40 мм. Принципи на действие и димери с ръчно управление Рационалното използване на едно помещение зависи и от подходящия подбор на осветлението. Придържайте корпуса на бравата към лицевата страна на вратата, като закрепващата планка е точно над издълбаната част.

Похожие записи: