Види банківського кредиту схема

види банківського кредиту схема
Зокрема, промислові об’єкти з технічного переобладнання, реконструкції та розширення діючих підприємств повинні забезпечувати прискорення НТП, випуск нової продукції, суттєве підвищення продуктивності праці, якості продукції тощо. Класичним методом надання позик в умовах ринкової економіки вважається контокорентний кредит. Питання 4.4 Цільові споживчі банківські кредити Цільові споживчі кредити банки надають населенню на конкретні цілі, що визначають умови кредитування, способи видачі та погашення кредитів, а також види їх забезпечення.


Залежно від відсоткової ставки підприємства можуть одержувати кредити з плаваючою і фіксованою відсотковою ставкою. Позики надаються в межах попередньо встановленого ліміту кредитування. Депозитний сертифікат — це письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання депозиту. Середньострокові кредити надаються на оплату обладнання, на поточні витрати, фінансування капітальних вкладень. Він також може знизити ліміт овердрафту або повністю припинити кредитування. У той же час своєчасне і повне погашення заборгованості може призвести до збільшення банком за власною ініціативою розміру овердрафту. Основною перевагою «Експрес-кредиту» є швидкість прийняття рішення і мінімальний пакет документів, а недоліком – висока вартість кредиту.

Розвиток економіки, зміна характеру економічних відносин спричиняють як появу нових принципів, які відповідають новим умовам, так і зміну сутності традиційних принципів кредитування. 3. Види банківського кредиту Кредити, які надаються банками, можна класифікувати за різними ознаками. Залежно від терміну розрізняють: короткостроковий, середньо-строковий, довгостроковий кредити. Функцією кредитної політики банку у загальному плані є оптимізація кредитного процесу, маючи на увазі, що цілі і пріоритети розвитку (вдосконалення) кредитування, певні банком, і складають його кредитну політику. Так, основними різновидами інвестиційного кредиту є строкові кредити підприємцям, револьверні кредити, довгострокові проектні кредити та андеррайтинг. Основний кредит призначений для оплати навчання у вузах. Характерна риса цих кредитів полягає в тому, що банк не контролює напрямок їх використання і не пов’язує розміри та терміни кредитів з тими реальними потребами, для задоволення яких позичальники їх отримують.

Похожие записи: